Асортимент


- Код Наименование В опаковка по 

4506Сп.нап.Атлантик червен - 1 l.Н
45061Сп.нап.Атлантик червен - 2 l.Н
45063Сп.нап.Атл.червен-0.2КОН КУТИЯ
45064Сп.напАтл.червен-0.2КОЗЕЛ КУТИЯ
45069Сп.нап.Атл.червен-0.5l.ОВЕН
4512Ром "CAPTAIN FRED"бял - 0.7 l.
4515Ром"CAPTAIN FRED"червен - 0.2lН
4517Ром"CAPTAIN FRED"червен -0.7lН
4520Сп.нап.Порт де Кариб Бял-1l.
4521Сп.нап.Порт де Кариб Червен-1l.
4525Ром Савой клуб бял - 0.7 l.Н
4526Ром Савой клуб червен - 0.7 l.Н
4527Ром Савой клуб червен - 1 l.Н
4528Ром Савой клуб червен - 0.2 l.
4600Анасонова напитка Ахелой-1,5l.Н
4605Узаки Зорбас /Карнобат/-0.2 l.Н
4607Узаки Зорбас /Карнобат/-0.7 l.Н
4608Узаки Зорбас /Карнобат/- 1 l.Н
4609Мастика Карнобат - 0.2 lН
4610Мастика Карнобат - 0.7 l.Н
4611Мастика Карнобат - 1 l.Н
4612УЗО PARALIA /Пщ/- 0.2 lН
4613УЗО PARALIA /Пщ/- 0.7 lН
46130УЗО PARALIA +ЧАША-0.7l
46131УЗО PARALIA /Пщ/- 1 lН
4614Мастика Пещера - 0.100l.Н
4615Мастика Пещера - 0.2 l.Н
46150Мастика Пещера - 0.35l.
4616Мастика Пещера - 0.5 l.Н
4617Мастика Пещера - 0.7 l.H
46172Мастика Пещера +ЧАША- 0.7 l.H
4618Мастика Пещера - 1 l.Н
46207Мастика Пещера Златна-0.7lН
46208Мастика Пещера Златна -1lН
4621Мастика KALIMERA - 0.7 l.
4644Мастика Диус /Дом.Бояр/- 0.5l.
4690Мента Пещера с Малина-0.7 lН
4691Мента Пещера с Лимон-0.7 lН
4692Мента Пещера - 0.2 l.Н
46920Мента Пещера - 0.100 l. Н
46921Мента Пещера - 0.5 l. Н
4693Мента Пещера - 0.7 l.H
4694Мента Пещера - 1 l.Н
4695Мента Карнобат- 0.7 l.Н
46951Мента Карнобат -1l.Н
46952Мента Карнобат- 0.2 l. Н
46955Мента ЕМОНА- 1 l.Н
4696Мента CONCERTO - 0.7 l.
4697EXTRA MENTA -0.7l
46991Ментовка Атлантик - 2 l.Н
5035Водка Атлантик - 2 l.Н
5050ShakerВодка-лимон-0.275l24 
5051Shaker Мохито - 0.275l.24 
5201Водка Търговище - 0.7 l.Н
5202Водка Търговище - 1 l.Н
5207Водка Скъпоценен Камък/Тщ/0.7lН
5208Водка Скъпоценен Камък/Тщ/-1lН
5218Водка Mary Jane "Мохито"-0.2 l.
5219Водка Mary Jane"На Плажа"-0.2l.
52190Водка Mary Jane"На Плажа"-0.5l.
5222Водка Mary Jane - 1 l.Н
5223Водка Mary Jane - 0.7 l.Н
52230Водка Mary Jane - 0.5 l.H
52231Водка Mary Jane - 0.2 l.Н
5226Водка Савой клуб - 0.2 l.Н
52261Водка Савой клуб - 0.5 l. H
5227Водка Савой клуб - 0.7 l.Н
52270В-ка Савой СИЛВЪР ЛУКС-0.5 l.Н
52271В-ка Савой СИЛВЪР ЛУКС- 0.7 l.Н
52272В-ка Савой СИЛВЪР ЛУКС-1lН
52273В-ка Савой СИЛВЪР ЛУКС - 0.2l.Н
52275Водка Савой Pure Music -0.7l
5228Водка Савой клуб - 1 l.Н
52282Водка Савой клуб - 1.75 l.Н
5235В-ка Савой Ръжена - 0.7 l.Н
5240Водка Ахелой - 1,5 l.Н
5242Водка Ахелой - 0.2 l.Н
5350Водка Платиниум/Пещ/-0.2l.Н
5351Водка Платиниум/Пещ/- 0.7 lН
5352Водка Платиниум /Пещ/- 1 lН
5361ВодкаФлирт5 SPECIAL EDITION-0.7
53611Флирт5 SPECIAL EDITION+ЧАША-0.7
5362Водка Флирт5 SPECIAL EDITION-1l
5369Флирт /Пещ/ - 0.100 l.Н
5370Водка Флирт/Пещ/ - 0.2 l.Н
53700Водка Флирт/Пещ/ - 0.35 l.Н
53701Водка Флирт/Пещ/ - 0.5 l.Н
5371Водка Флирт/Пещ/- 0.7 l H.
5372Водка Флирт /Пещ/ - 1 lН
53720Водка Флирт Магнум /Пещ/-1.5lН
53721Водка Флирт 1I +ЧАША
53722Водка Флирт ИБИЗА/Пещ/-1l
53723Водка Флирт /Пещ/-3 l.Н
5373В-ка Флирт"Green Apple"-0.2Н
5375В-ка Флирт"Green Apple"-0.7Н
5376В-ка Флирт"Green Apple"-1l.Н
5377Водка Аляска /Пещ/ - 0.2 l.Н
53770Водка Аляска /Пещ/ - 0.100 l.
53771Водка Аляска /Пещ/ - 0.5 l.Н
5378Водка Аляска/Пещ/ - 0.7 lН
5379Водка Аляска/Пещ/ - 1 l.Н
5388Водка Аляска Пюрити/Пещ/-0.7lН
5507Джин Атлантик - 2 l.Н
5553Джин Савой клуб - 0.2l.Н
5554Джин Савой клуб - 0.5 l.Н
5555Джин Савой клуб - 0.7 l.Н
5556Джин Савой клуб - 1 l.Н
5558Сп.напитка Граф Ван Хол -1l.Н
5570Джин Сикст сенс /Пещ/ - 0.2 l.Н
5571Джин Сикст сенс /Пщ/- 0.7 l.Н
5572Джин Сикст сенс /Пщ/- 1l.Н
60001ДАМЯНА Р-я Гроздова-0.5
6010Р-я СвищовскаЛозницаОб.-0.7l
6012Р-я РАКИЯТА /Свищов/.-0.5lН
6016Р-я Росалза/Шато Копса/-0.5l.Н
6021Р-я от мискет КУЛТУРНА ОТЛ-0.5l
6062Р-я Гр. Русенски бисер - 0.7 lН
6064Р-я Кайс. Русенски бисер -0.7lН
6078Р-я Erkesia Сливова -0.5
6080Р-я Бисерна муск. - 0.7 l
6082Р-яОтлежалаМускатоваКОРТЕН-0.5l
6083Р-яБистраМускатоваКОРТЕН-0.5l
6100Р-я Поморийска муск.- 0.7 l.Н
6103Р-я Поморийска гр.- 0.7 l.Н
6105Р-я Поморийска сп.- 0.7 l.Н
6106Р-я Пом.Отл.Сп.АЛАМБИКО-0.7 l
6112Р-я ЕНИ РАКИ - 0.7lН
61125Р-я АЛА РАКИ - 0.7l
6113ЕФЕ РАКЪ /МАКСИЪМ/- 0.7l.
61158Р-я Любимец Гроздова -0.7l
6116Р-я гр.Дядова Усуканица -0.7lН
6133Р-я Гроздова/Хан Крум/-0.7 lН
6134Р-я Мускатова /Хан Крум/-0.7 lН
6135Р-я Хан Крум 13год. -0.5 l
6136Р-я Хан Крум 1939г -0.5 lН
61391Р-яРУБАЯТ ОТЛ15г/Преслав/-0.7lН
61392Р-яРУБАЯТ КАЙСИЕВА/Преслав/0.7Н
6140Р-я Сливенска перла - 0.5 l.H
6141Р-я Сливенска перла12г- 0.5 lН
6142Р-я Сливенска перла БАРЕЛ-0.5l
6148Стралджанска муск.ПРЕМИУМ-0.7lН
6150Р-я Стралджанска муск.отл-0.5lН
6151Ямболска муск.Царска с-я-0.5 l
6152Ямболска Гроздова р-я -0.7Н
6153Ямболска Гроздова р-я -0.5l.Н
61530Ямболска Гроздова р-я - 0.35l.Н
61541Ямболска Гр. р-я СТЪКЛО-0.2lН
61542Ямболска Гр. р-я -0.100lН
6155Ямболска Гроздова р-я 1IН
6180Бургаска Мускатова - 0.7 l.Н
6181Р-я Специална 63/Бур/ -0.5 l.H
6182Р-я Перлова 63/Бур/ - 0.5 l.Н
6183Р-я Барел 63/Бур/ - 0.5 l.Н
6184Р-я Траминерова 63/Бур/-0.5 l.
6230Троянска сливова об.- 0.7 l.Н
6231Троянска сливова отл.- 0.7 l.Н
62310Троянска слив отл+2ЧАШИ-0.7lН
62311Троянска Сливова Отл.-0.5 lН
6232Троянска Стара Сливова -0.5 lН
62320Троянска Стара Сливова -0.2 l.Н
62321Тр-скаСтара Сливова МИНИАТЮРАН
62322Стара Сливова +2 ЮЗЧЕТА-0.5 l
62323Комплект 3бр. МИНИАТЮРИ Н
6233Р-я Троянска Кайсиева- 0.7 l.Н
6234Р-я Троянска Крушова - 0.7 l.Н
6235Р-я Троянска Черешова - 0.7 l.Н
62351Р-я Троянска Ябълкова - 0.7 l.Н
6236Р-я Тр-ска Стара Кайсиева-0.5lН
62361Тр-скаСтара Кайсиева-МИНИАТЮРАН
62365WILLIAMS с КРУША-0.7lН
6237Троянска слив. Сп.Рез.25г-0.7Н
62370Ракия Family Rezerve 1989г-0.7
62371ДЪРВЕНА БЪКЛИЦА -0.5 l
62372Троянска Стара Сливова -3 l
62373КОШЕР Сливова ракияСИЛВ50°0.7lН
62374КОШЕР Крушовица 42°-0.7lН
62375КОШЕР Сливова ракияГОЛД50°-0.7l
62376Сливова BOHEMIA HONEY-0.5 lН
623761BOHEMIA HONEY-МИНИАТЮРА
62377SVEJK TUZEMAK -0.5 l
62378КРУШОВИЦА -0.5 l
62379SHAKER BOMBARDINO-0.5 l
6238Р-я Вилиямова/Крушова/-0.5 lН
62381Вилиямова/Крушова/-МИНИАТЮРА
6239Р-я Дюлева /Троян/-0.5 l
62395Р-я Вишнева /Троян/-0.5 lН
6240Р-я Балканска Слива - 0.7 l.Н
6241Р-я Балканска Кайсия - 0.7l.Н
6242Тетевенска обикновена- 0.7 l.Н
6243Тетевенска отлежала- 0.7 l.
6262Тервелска кайсиева /Алв/-0.5 l
6263Добрудж.Дюлева/Алв./- 0.5л
6300Р-я Грозден / К-т/ - 0.2 l.Н
6301Р-я Грозден / К-т/ - 0.5 l.Н
6302Р-я Грозден/К-т/-0.7lН
6303Р-я Грозден/К-т/-1 l.Н
6309Р-я Карнобат Гроздова-0.2l.Н
63091Р-я Карнобат Гроздова-0.5 .Н
6310Р-я Карнобат Гроздова-0.7l.Н
6311Р-я Карнобат Гроздова-1l.Н
6312Р-я Карнобат сп.сел. -0.7 l. H
6313Р-я КЕХЛИБАР - 0.5l.Н
63131Р-я КЕХЛИБАР РЕЗЕРВА 5г -0.5l.Н
6314Р-я КЕХЛИБАР - 0.7 l.Н
6315Р-я Карнобат Мускатова -0.7lН
6316Текила Савой клуб - 0.7 l.Н
6317Текила Лос Бандидос -1.5l.
63170Текила Лос Бандидос -0.7l.
6319Р-я Мускатова Ахелой - 1.5 l.Н
6324Р-я Перлова Карнобат -0.7lН
6325Р-я от Изба Братя Минкови-0.5lН
6326Р-я АРИСТОКРАТ /Карн/-0.5l.H
6365Текила "MACHOS"/Пещ/ - 0.7 l.Н
6369Р-я Гроздова об./Пещ/-0.100l.Н
6370Р-я Гроздова об./Пещ/-0.2l.Н
63700Р-я Гроздова об./Пещ/ - 0.35 lН
63701Р-я Гроздова об./Пещ/ - 0.5 l.Н
6371Р-я Гроздова об./Пещ/ 0.7Н
63710Р-я Гроздова об/Пещ/0.7+ЧАША Н
63711Р-я Гроздова об./Пещ/ -1 l H
6373Р-я Пещерска отл.- 0.7 l.Н
63730Р-я Пещерска отл.- 0.7 l+ЧАША
63731Р-я Пещерска отл.- 1 l.Н
6374Р-я Пещерска отл.- 0.5 l.Н
6376Р-я Пещерска Муск.лукс - 0.5 lН
6380Р-я КайлъшкаГроздова-0.5lН
6381Р-я КайлъшкаГроздова-0.7lН
63810Р-я КайлъшкаГроздова-0.7+ЧАША
6383Р-я КайлъшкаСливова/Плев/-0.7lН
6385Р-я Кайлъшка Мускатова-0.7lН
6388Р-я Мускатова/Тасков/ - 0.2 l.Н
6393Р-я Кайсиева/Тасков/ - 0.2 l.Н
6397Ракия Тиквеш -0.5l.
6398Ракия Тиквеш -0.7l.
6399Ракия Тиквеш -1 l.
64001Златна Дюля- 0.7 l
64011Златна Кайсия- 0.7 l
64021Златна Круша- 0.7 l
64031Златна Сливова- 0.7 l
7000Уиски Савой - 0.2 l.Н
70001Уиски Савой - 0.5 l.Н
7001Уиски Савой - 0.7 l.Н
7002Уиски Савой - 1 l.Н
7010Уиски МаКой - 1 l.
7016бърдън Хайлендър-1lН
7021Зьрнена напитка Хайлендър -1l.Н
7069Уиски BLACK RAM/Пщ/ - 0.100l.Н
7070Уиски BLACK RAM/Пщ/-0.2 l.Н
70700Уиски BLACK RAM/Пщ/ - 0.35l.Н
70701Уиски BLACK RAM/Пщ/ - 0.5 l.Н
7071Уиски BLACK RAМ/Пщ/ -0.7lН
7072Уиски BLACK RAM/Пщ/ -1 lН
7074Уиски BRAVE HEART/Пщ/-0.7
7078Уиски BLACK RAМ ХЪНИ/Пщ/ -0.7l
7100Уиски Passport - 0.7 l.Н
71001Уиски Passport + 2 ЧАШИ- 0.7 l.
7101Уиски Passport - 1 l.Н
7102Уиски Passport МИНИАТЮРА
7105Уиски WILLIAM PEEL - 0.7 l.H
71051Уиски WILLIAM PEEL - 1 l.
7106Уиски FORT WILLIAM +ЧАША-0.7l.
71061Уиски FORT WILLIAM -0.7l.
7107Уиски Grant's МИНИАТЮРА
7109Уиски Grant's - 0.5 l.H
7111Уиски Grant's - 0.7l
71111Уиски Grant's 12год-0.7l.
7112Уиски Grant's+2чаши-0.7l
71121Grant's-0.7l+ЕЙЛ 0.05+ШЕРИ 0.05
7114Уиски Grant's - 4.5 l.
7115Уиски Grant's - 1.5 l H.
7116Уиски Grant's - 1 l.Н
7118Уиски Grant's Ale Cask- 0.7l.
71180УискиGrant's AleCask-МИНИАТЮРАН
7119Уиски Grant's Sherry Cask-0.7l
71190Grant's Sherry Cask-МИНИАТЮРА-H
71192Уиски Grant's Signature -0.7l
71193Grant'sMasterBlenderEdition-0.7
71194Уиски Grant's 18 год.- 0.7l.H.
71195Уиски Grant's 25 год. - 0.7l.
7120Уиски Teacher's - 0.5 l.
7121Уиски Teacher's - 0.7 l.Н
7123Уиски Teacher's - 1 l.Н
7128Уиски Teacher's МИНИАТЮРА
7130Уиски Old Smuggler - 0.7 l.
7134Уиски POGUES IRISH- 0.7l.
7136Уиски De War's - 0.7l.Н
7139Уиски De War's 15год.- 0.7l.
7140Уиски 100 Pipers - 0.7 l.
7141Уиски 100 Pipers - 1 l.
7147Уиски PIPERS CLAN - 0.7l.H
7148Уиски Black & White - 0.7 l.
7149Уиски White Horse - 0.7 l.
71494Уиски Wild Turkey 81 -0.7l
7150Уиски Johnnie Wallker - 0.7 l.
71500Уиски JohnnieWallkerМ.КУТИЯ-0.7
7151Уиски Johnnie Wallker -1 l.Н
71512Уиски Johnnie Wallker - 3 l.
7152Уиски Johnnie Wallker - 0.5 l.Н
7153Уиски Johnnie Walker -0.35lН
71531Уиски Johnnie Walker -0.2lН
7154Уиски Johnnie Walker МИНИАТЮРАН
7156J.Wallker 18г.Суинг-0.7l H
71572J.Wallker ГОЛД РЕЗЕРВА -0.7lН
7158J.Wallker 15г.Зелен етикет-0.7l
7159J.Wallker Син етикет -0.7l.Н
71590J.Wallker Син етикет -1 l.Н
71601J. Walker12гЧерен -0.2 lН
71603J. Walker12г Черен етикет-0.7Н
71604J. Walker 12г Черен етикет-1lН
71606J. Walker 12г Черен етикет-3l
7161J. Walker Double Black-0.7lН
7162J. Walker Red Rye Finish -0.7lН
7171Уиски Monkey Shoulder - 0.7 l.Н
7172Уиски Glenfiddich 26 г - 0.7 l.
7173Уиски Glenfiddich 21г - 0.7 l.
7174Уиски Glenfiddich 18г- 0.7 l.H.
71742Уиски Glenfiddich18г+2ЧАШИ-0.7
71752Уиски Glenfiddich 15г+2ЧАШИ-0.7
71755Glenfiddich15гСОЛЕРА РЕЗ.-0.7lН
71758Уиски Glenfiddich 14г - 0.7 l
7176Уиски Glenfiddich 12г - 0.7 l
71760Уиски Glenfiddich 12г - 0.5 l
71761Уиски Glenfiddich 12г - 1 l
71762Уиски Glenfiddich12г+2ЧАШИ-0.7l
71763Уиски Glenfiddich 12г-МИНИ H.
71765Уиски Glenfiddich IPA-0.7l H.
71767УискиGlenfiddichPROJECT XX-0.7H
71769УискиGlenfiddich Колекция-3*0.2
71770Уиски Famous Grouse - 0.2 l.Н
7178Уиски Famous Grouse - 0.7 l.Н
71783Уиски Famous Grouse - 1 l.Н
71788Уиски Black Grouse - 0.7 l.
71789Уиски Famous Grouse 12г-0.7l
7179Уиски NAKED Grouse - 0.7 l.Н
7180Уиски Ballantine's - 0.5 l.H
7181Уиски Ballantine's - 0.7 l.Н
7182Уиски Ballantine's +2 ЧАШИ-0.7l
71852Уиски Ballantine's - 0.200l.Н
71853Уиски Ballantine's - 0.350l.
7186Уиски Ballantine's - 1 l.H
7188Уиски Ballantine's МИНИАТЮРАН
7191Уиски Bell's- 0.7 l.
7195Уиски VAT 69 - 0.7 l.
7200Уиски J & B - 0.5 l.Н
7201Уиски J & B - 1 l.Н
7203Уиски J & B - 0.7 l.Н
7204Уиски J & B МИНИАТЮРА-H
7220Уиски Clan MacGregor - 0.7l.
7320Уиски Tullamore Dew - 0.7 l.
7322Уиски Tullamore Dew+2чаши-0.7l
7323Уиски Tullamore Dew 12г- 0.7 l
73231УискиTullamore Dew 10г-0.7 l H.
73232Уиски Tullamore Dew 14г- 0.7 lН
73233Уиски Tullamore Dew 18г- 0.7 lН
7324Уиски Tullamore Dew - 1l.Н
7325Уиски Tullamore Dew - 0.350l.
73251Уиски Tullamore Dew - 0.5l.
7326Tullamore Dew Phoenix -0.7l
7327Tullamore Dew -4.5 lН
7328Tullamore Dew МИНИАТЮРА
73291TullamoreCollector'sEdition-0.7
73294Tullamor XO ROM KACK-0.7
73295Tullamor САЙДЬР KACK-0.7l.Н
7330Уиски Jameson - 0.7 l.Н
7331Уиски Jameson - 1 l.Н
73320Уиски Jameson + ТЕНИСКА- 0.7lН
7333Уиски Jameson - 0.5 l.Н
73331Уиски Jameson 2*0.350l /0.7l.
7334Уиски Jameson - 0.2 l.Н
73374Уиски Jameson БлекБарел-0.7l
7340Уиски Bushmills - 0.7 l.Н
73401Уиски Bushmills + 2 ЧАШИ-0.7l.
7341Уиски Bushmills - 1 l.Н
7345Уиски Black Bush - 0.7 l.Н
7346Уиски Black Bush - 1 l.
7348Уиски PADDY - 0.7 l.Н
7349Уиски PADDY - 1 l.Н
7350Уиски PADDY SPICED APPLE-0.7 l.
7352Уиски Kilbeggan Irish - 0.7 l.
7353Уиски Kilbeggan Irish - 1 l.
7356Уиски Connemara Single Malt0.7Н
7400Уиски Four Roses - 1 l.H
7401Уиски Four Roses - 0.7 l.H
7405Уиски Jim Beam Honey-0.7lН
7406Уиски Jim Beam Devil's Cut-0.7l
74060Jim Beam Devil's Cut+ЧАША-0.7l
74061Уиски Jim Beam APPLE -0.7l
740611Уиски Jim Beam APPLE+ЧАША-0.7l
74062Уиски Jim Beam DOUBLE OAK-0.7l
7408Уиски Jim Beam - 0.35 l.Н
74082Уиски Jim Beam - 0.2 l.Н
7409Уиски Jim Beam - МИНИАТЮРА-H
7410Уиски Jim Beam - 0.7 l.Н
7411Уиски Jim Beam - 1 l.Н
74111Уиски Jim Beam + ЧАША - 1 l.Н
74113Уиски Jim Beam - 4.5 l. H
7412Уиски Jim Beam - 0.5 l.Н
7415Уиски Jim Beam 2 чаши - 0.7 l.Н
74150Уиски Jim Beam + чаша - 0.7 l.Н
7416Уиски Jim Beam 7 г.- 0.7 l.
7418Уиски Jim Beam черен - 0.7 l.H
7420Уиски Maker's Mark - 0.7 l.Н
7500Уиски Jack Daniel's - 0.5 l.Н
7502Уиски Jack Daniel's - 0.7 l
7505Уиски Jack Daniel's - 1 l.Н
7507Уиски Jentleman Jack - 0.7 l.Н
7508Уиски Jack Daniel's S.Barrel07Н
7509Уиски Jack Daniel's МИНИАТЮРА-H
7510Уиски Jack Daniel's - 0.2 l.H
7511Уиски Jack Daniel's - 0.35 l.Н
7512Уиски Jack Daniel's - 3 l.Н
7514Jack Daniel's HONEY -0.7lН
75141Jack Daniel's HONEY -0.5lH
7515Jack Daniel's 150Y -0.7l
7520Уиски Jack Daniel's Sinatra-1l.
7530Бьрбьн Hudson baby -0.35l
75301Бьрбьн Hudson four grain -0.35l
75302УискиHudson Manhattan rye-0.35l
7596Уиски Canadian Special Old-0.7l
7600Уиски Dimple 15г - 0.7 l.Н
7606Уиски Chivas Regal EXTRA-0.7IН
7608Уиски Chivas Regal 12г- 0.5 l.
7610Уиски Chivas Regal 12г- 0.7 l.Н
7611Уиски Chivas Regal 12г- 1 l.Н
7612Уиски Chivas Regal 18год.-0.7l.
7613Уиски Royal Salute 21г- 0.7 l.H
76151Уиски Glenlivet Founders-0.7lН
7616Уиски The Glenlivet 15г-0.7lH
76161Уиски The Glenlivet 18г-0.7l
76162Уиски SKAPA SKIREN - 0.7l
76170Уиски Glenkinchie 12 г - 0.7 l.
76171Уиски Glenmorangie 10г -0.7 l.Н
76172УискиGlenmorangie НЕКТАР-0.7l
76173Уиски Dalwhinnie 15 г - 0.7 l.
7618Уиски Talisker 10г - 0.7 l.Н
7619Уиски Lagavulin 16г - 0.7 l.Н
7620Уиски Kardhu 12г - 0.7 l.Н
76201Уиски Kardhu 12г с 2 чаши-0.7 Н
7625Уиски Oban 14г - 0.7 l.Н
7626Уиски Singleton 12г - 0.7 l.
7630Уиски Balvenie 12 г. - 0.7l.H
7631Уиски Balvenie 14 г. - 0.7l.H
7632Уиски Balvenie 17 г. - 0.7l.H
7633Уиски Balvenie 21 г. - 0.7l.
7634Уиски КИНИНВИ 23 г. - 0.35l.
76701Уиски Macallan АМБЪР -0.7 lН
76702Уиски Macallan СИЕНА -0.7 lН
76721HIBIKI JAPANESE HARMONY-0.7l
7673Уиски Laphroaig 10г -0.7 l
76730Уиски Laphroaig malt+2ЧАШИ-0.7l
7680Уиски Ballantine's 12г- 0.7 l.H
7690Уиски НИКА ФРОМ ДЪ БАРЕЛ-0.5 l.
7800Водка GREY GOOSE - 0.7l.
78001Водка GREY GOOSE - 1l.Н
78002Водка GREY GOOSE - 1.75l.Н
78008Водка БЕЛУГА -3 lН
7801Водка БЕЛУГА -1 lН
78010Водка БЕЛУГА -0.7 l H.
78011Водка БЕЛУГА -1.5 l H
78012Водка БЕЛУГА -0.5 l
78013Водка БЕЛУГА -МИНИАТЮРА
78015БЕЛУГА ТРАНСАТЛАНТИК БУТ-0.7lН
78016БЕЛУГА ТРАНСАТЛАН КОЖА-0.7l H
78017Водка БЕЛУГА АЛЮР КОЖА-0.7 lН
78018Водка БЕЛУГА +ЧАША -0.7 l
7802Водка Царская Оригинальная-0.7l
7807Водка Царская Залатая -0.7l.Н
7818Водка РЕЙКА -0.7 lН
7820Водка БЕЛЕНКАЯ ЛЮКС-0.7 l H.
7821Водка БЕЛЕНКАЯ ЗОЛОТАЯ-0.7 l H
7837Водка Finlandia Cranberry-0.7l.
7838Водка Finlandia Lime - 0.7 l.
7839Водка Finlandia МИНИАТЮРА-H
7840Водка Finlandia - 0.5 l.Н
7841Водка Finlandia - 0.7 l.Н
7842Водка Finlandia - 1 l.Н
7847Smirnoff ЕЛЕКТРИК БЕРИ-0.5l
78472Smirnoff ЕЛЕКТРИК ЯБЬЛКА -0.5l
7848Водка Smirnoff черв.МИНИАТЮРАН
78481Водка Smirnoff черв.- 0.2 l. H
7849Водка Smirnoff черв.- 0.35 l.
7850Водка Smirnoff черв.- 0.5 l.
7851Водка Smirnoff черв.- 0.7 l.Н
7852ВодкаSmirnoff черв+3ШОТА-0.7l H
7853Водка Smirnoff черв.- 1 l.Н
7854Водка Smirnoff - 3 l.
7857В-ка Smirnoff VANILA-0.7l
7858В-ка Smirnoff Lime-0.7l
7859В-ка Smirnoff green apple-0.7lН
78591В-ка Smirnoff green apple- 1 l
7860Smirnoff АЙС черв.- 0.275 l.
78600Smirnoff АЙС КЕН-0.25l
78606Водка СИРОК - 0.7 l.Н
78607Водка СИРОК АНАНАС- 0.7 l.
786070Водка СИРОК МАНГО- 0.7 l.
78608Водка КЕТЪЛ УАН- 0.7 l.Н
7861Водка Belvedere - 0.7 l.Н
78610Водка Belvedere - 1.75 l.Н
78611Водка Belvedere - 3 l.Н
7863Водка Роберто Кавали -0.7l

« ПРЕЛИСТИ НАЗАД    ПРЕЛИСТИ НАПРЕД »