Кока-кола, Швепс, Девин, Флорина, Пиринско, Stella Artois, Heineken и Загорка са регистрирани марки, на съответните производители,
в България и/или други страни.