Асортимент


- Код Наименование В опаковка по 

38635Волкано Сира -0.75l.
38701ЖозевКастанЕлегансСовБлан-0.75l
38703ЖозевКастанЕлеганс Розе-0.75l
38705ЖозевКастанЕлеганс Сира -0.75l
3872Уникато Мелник-0.75l
3873Уникато Рубин-0.75l
38732Комета Ничия Земя -0.75l.
38733"Грифит"Комета Ничия Земя-0.75l
3874Редарк/Мел/0.75
3875Тавернело Бяло - 5l.
3876Тавернело Червено - 5 l.
38771Лава Бяла ВИНТ-0.75l.
38772Лава Розе ВИНТ-0.75l.
38773Лава Червена ВИНТ-0.75l.
38775Лава Бяла КУТ-3 l.
38776Лава Розе КУТ-3 l.
38777Лава Червена КУТ-3 l.
38781Лава Бяла /Мел/-0.375l.
38782Лава Розе /Мел/-0.375l.
38783Лава Червена /Мел/-0.375l.
38795Санта Сара Сов. Блан -0.375l.
38797Санта Сара Розе -0.375l.
38798Санта Сара Бин Каб.и м-ло-0.375
3880Санта Сара Шардоне-0.75l.
38800Санта Сара Траминер -0.75l.
38801Санта Сара Сов. Блан -0.75l.
38803Санта Сара Розе -0.75l.
38804Санта Сара Бин 41 Мерло -0.75l.
38805Санта Сара Бин 40 Каберне-0.75l
38807Петит Сара -0.75l
3884Мелник 13 ЧЕРВЕНО/Мел/-0.75l
38856Катаржина КабСов Каб.Фран-0.75l
38857Катаржина МерлоСира- 0.75l
38858Кат.ЛаПарселКабМерлоСира-0.75
38875Ничия Земя-Червена/Мел/-0.375l.
3888ЧифликЛивадиМерлоОрганик- 0.75l
38881ЧифликЛив. Сов.Бл.Органик-0.75l
38884ЧифликЛивадиРез.Органик- 0.75l
38887Ормано Червено- 0.375l
38888Ормано Каберне Сов- 0.75l
38889Ормано Бяло - 0.375l
388891Ормано Бяло - 0.75l
388895Ормано Розе - 0.375l
388896Ормано Розе - 0.75l
38899Арджео Просеко/Ит./-0.2 l.
3890Арджео Просеко/Ит./-0.75 l.
38900Бах Екстрисимо Кава/Исп./-0.75l
389000Бах Екстрисимо КаваРОЗЕ-0.75l
389016СкаяЧерв.КорвинаСанАнтони-0.75
389018СкаяГарганега/ШарСанАнтони-0.75
389019Ская Розе СанАнтонио-0.75
38902Ка Маренго ПиноГриджо-0.375
38903Ка Маренго Россо -0.75 l
389033Ка МаренгоРозеПиноГриджо-0.75
389038Кастелани Сира -0.75 l.
389043СанГаетаноПрими.Мандурия-0.75l
38906ПреджиоГарганегаПиноГриджо-0.75
38907Ка Маренго ПиноГриджо-0.75
38918АмаронеСелАнтониоКастанеди-0.75
38919Форбидън Сов.Блан0.75
3892Марлборо Бабич Сов.Блан-0.75 l.
38920Ронгопай Сов.БланМарлборо-0.75l
389201Марлборо Бабич Сов.Блан-0.375l.
389202Марл Бабич Сов.БланЧеренЕт-0.75
389203Кауслип ВалиСов.БланМарл-0.75l
38923Ел Кото Крианца Червено-0.75l
389230Ел Кото Крианца Червено-0.375l
389234Ел Кото Розе -0.375l
389235Ел Кото Розе -0.75l
389236Ел Кото Бланко -0.75l
389237Ел Кото Бланко -0.375l
38947Ризлинг ШатоСтеМишел/САЩ/-0.75
38948Ризлинг Квалитет Трокен-0.75l
38953Сов.Блан Чиленсис/Чили/-0.375
389890Шабли /Франция/-0.375
3899Шабли /Франция/-0.75
38995Сансер Ла Мерси-Дию -0.75
389951ФраголиноДолчеБианкоВиво-0.75
389954Ле Фюме Бланш Сов.Блан -0.375
389955Ле Фюме Бланш Сов.Блан -0.75
389957Анна деКодорнюБлан де Блан-0.75
389968ДомейндАстрос Розе Амфора-0.375
389969Домейн дАстрос Розе Амфора-0.75
389972Дом.ОттРозеКодПров2018-0.75l
389978Бай Отт РозеКот дьоПров2018-0.5
389979Бай Отт РозеКот дьоПров-0.75
3902Каберне "Горчивка"-0.75l
3903Мерло "Горчивка"-0.75l
3906Шардоне "Aureos" - 0.75l
39060Мускат "Aureos" - 0.75l
39061Розе "Aureos" - 0.75l
39062Каберне Фран "Aureos" - 0.75l
39063Каберне "Aureos" - 0.75l
39064Мерло "Aureos" - 0.75l
39068СовинЬон Блан "Aureos" - 0.75l
39069Траминер "Aureos" - 0.75l
390691Шардоне "Aureos" - 0.375l
390692Совиньон Блан"Aureos" - 0.375l
390695Розе "Aureos" - 0.375l
390696Мерло "Aureos" - 0.375l
390697Каб. Совиньон "Aureos" - 0.375l
3907СовинЬон Блан "ВИНИЯ " - 3 l
39071Шардоне "ВИНИЯ " - 3 l
39072Мускат "ВИНИЯ " - 3 l
39073Траминер "ВИНИЯ " - 3 l
39075РОЗЕ "ВИНИЯ " - 3 l
39078Каберне "ВИНИЯ " - 3 l
39079Мерло "ВИНИЯ " - 3 l
39083Каберне регионално "Сщ"-0.75l
39084Мерло регионално "Сщ"-0.75l
39096Мерло&КабФран"Legio "-0.75l
3910Бяло Трапезно "ВИНИЯ " - 5 l
39101Червено трапезно "ВИНИЯ " - 5 l
3911Траминер "ШатоСвищов "- 5 l
39111Мускат "ВИНИЯ " - 5 l
39114Розе "ШатоСвищов " - 5 l
39115Каберне "ВИНИЯ " - 5 l
39116Каберне Фран "ВИНИЯ " - 5 l
3912"Le Vin"Шар&СовБл&Мускат-0.75l
39121"Le Vin"Шардоне&СовБлан-0.75l
39125"Le Vin" Розе-0.75l
39127"Le Vin" Каберне*Мерло-0.75l
39128"Le Vin"Каб.МерлоКаб.Фран-0.75
3916"Етно"Мускат&Димят/К-т/-0.75
39161"Етно"СовБлан&Мискет/К-т/-0.75
39162"Етно"Шардоне /К-т/-0.75l
39165"Етно"Розе /К-т/-0.75
39167"Етно"Каберне&Мавруд/К-т/-0.75
39168"Етно"Сира&Рубин/К-т/-0.75
39169"Етно"Мерло /К-т/-0.75
39185ТераМаркелиШардоне/К-т/-3
39186ТераМаркели Розе/К-т/-3
39189ТераМаркели Мерло/К-т/-3
3919Керацуда /К-т/-0.75
39191Керацуда /К-т/- 3
3920Грозден Бяло - 5 l.
3921Грозден Червено - 5 l.
3922"Бабълс" Фрутело/К-т/-0.75
39221"Бабълс" Мускатело/К-т/-0.75
39222"Бабълс" Розело/К-т/-0.75
39223"Бабълс" Тропичело/К-т/-0.75
39225"Бабълс" Фрутело/К-т/-0.375
39228"Бабълс"Тропичело/К-т/-0.375
3923"Льо Фотограф"Ризлинг/К-т/-0.75
39230"Льо Фотограф"ПиноГри/К-т/-0.75
39231"Льо Фотограф"Сов.Блан/К-т/0.75
39232"ЛьоФотограф"Сов.Блан/К-т/0.375
39235"Льо Фотограф" Розе-/К-т/0.75
39236"Льо Фотограф" Сира-/К-т/0.75
39237"Льо Фотограф" Каб.Фран-0.75
39238"Льо Фотограф"П.Ноар-0.75
39239"Льо Фотограф"П.Ноар-0.375
3925"Братя Минкови" Шардоне-0.75 l.
3926"Братя Минкови" Сира -0.75 l.
39263"Братя Минкови" Сира -1.5 l.
3927"Братя Минкови" Каберне-0.75 l.
39271"Братя Минкови"КабернеРез-0.75l
39275"Братя Минкови" Мерло -0.75 l.
3928"Братя Минкови" Кюве БЯЛО-0.75l
39280"Братя Минкови" Кюве БЯЛО-0.375
3929"Братя Минкови"Кюве ЧЕРВ-0.75
39290"Братя Минкови"Кюве ЧЕРВ-0.375
39291"БратяМинкови"КювеЧЕРВ РЕЗ-0.75
39292Бифор енд Афтър БЯЛО - 3 l.
39293Бифор енд Афтър Сов. Блан -3 l.
39294Бифор енд Афтър РОЗЕ - 3 l.
39295Бифор енд Афтър ЧЕРВЕНО - 3 l.
3930"Сайкъл" Сов. Блан - 0.75 l.
39301"Сайкъл"Сов.Бл&Семикон&Вио-0.75
3931"Сайкъл" Ш-не & Коломбар -0.75
3932"Сайкъл" Вионие - 0.75 l.
3933"Сайкъл" Траминер - 0.75 l.
3934"Сайкъл" Пино Ноар- 0.75 l.
3935"Сайкъл"Мерло& Пино Ноар-0.75l.
3936"Сайкъл" Розе - 0.75 l.
3937"Сайкъл"Сира& Вионие-0.75l.
39371"Сайкъл"Сира - 0.75l.
3938"Сайкъл"Каб&Каб.Фран&Мерло-0.75
39381"Сайкъл" Каберне Фран-0.75
39382"Сайкъл" 4 Червено -0.75
3939"Сайкъл"Сов.Блан- 0.375 l.
39396"Сайкъл" Розе - 0.375 l.
39397Сайкъл"Каб&Каб.Фран&Мерло-0.375
3940Шато Розе сел./Карн/ - 0.75 l.
39401Шато Розе /Карн/ - 3 l.
3942Шато Мускат /Карн/ - 0.75 l.
39421Шато Мускат /Карн/ - 3 l.
39422Шато Мускат /Карн/ - 5 l.
39424Шато Мускат&Ризлинг /Карн/-10l.
3945Шато Шардоне /Карн/ - 0.75 l.
39451Шато Шардоне /Карн/ - 3 l.
39452Шато Шардоне /Карн/ - 5 l.
3946Шато Траминер /Карн/ - 0.75 l.
39461Шато Траминер /Карн/ - 3 l.
3947Шато Мавруд /Карн/ - 0.75 l.
39471Шато Мавруд /Карн/ - 3 l.
3948Шато Каберне /Карн/ - 0.75 l.
39480Шато Каберне Зл.Ритон/К-т/-0.75
39481Шато Каберне /Карн/ - 3 l.
39482Шато Каберне /Карн/ - 5 l.
39483Шато Каберне /Карн/ - 10 l.
3949Шато Мерло /Карн/ - 0.75 l.
39491Шато Мерло /Карн/ - 3 l.
39492Шато Мерло /Карн/ - 5 l.
39493Шато Мерло /Карн/ - 10 l.
3952Шардоне от Избата/К-т/-0.75l.
39527Jamais Vu Сира&Вионие-0.75l
39529Jamais Vu Розе/К-т/-0.75l
3953Оук Три /К-т/- 0.75l.
39531Оук Три /К-т/- 1.5l.
3954Вино Deja Vu Сов.Блан&Сем-0.75l
39541Вино Deja Vu Шардоне -0.75l
39544Вино Deja Vu Розе -0.75l
39546Вино Deja Vu Каб. Сов.-0.75l
39547Вино Deja Vu Мерло -0.75l
39684Скалаброне Розе 2014-0.75l
3972Фронтера Каберне/ЧИЛИ/-0.75
39721Фронтера Карменер /ЧИЛИ/-0.75
39725Фронтера Сов.Блан /ЧИЛИ/-0.75
39727Фронтера Шардоне/ЧИЛИ/-0.75
39736КасийероШардоне рез/ЧИЛИ/-0.75
39763КОНДЕСА.деЛЕГ. Вердехо 0.75
39764КОНДЕСА.деЛЕГ. Розе 0.75
39772КАНТИ ПР Пино Грижо -0.25
39773КАНТИ ПР Пино Грижо -0.75
397793КАНТИ ПРОСЕКО МИЛЕЗИМАТО-0.75
397794КАНТИ ПРОСЕКО DOC-0.2
397795КАНТИ МУСКАТО д'АстиОРО -0.75
397796КАНТИ Росо БРАКЕТО -0.75
3979Вила Мария Сов.Блан/Н.З./-0.75
39795Вила Мария Сов.БланСин.Вин-0.75
39801ФРЮИ дю МЕР БЯЛО -0.75l
39830ДжиПи Шане Розе-0.25
39831ДжиПи Шане Каберне&Сира-0.25
39833ДжиПи Шане ICE Шардоне-0.2
39834ДжиПи Шане ICE Розе -0.2
39835ДжиПи Шане Фешън Праскова-0.2
39836ДжиПи Шане Фешън Касис -0.2
39838ДжиПи Шане Брут -0.2
3984ДжиПи Шане Совиньон Блан-0.75
39841ДжиПи Шане Коломбар&Сов -0.75
39842ДжиПи Шане ПОЛУСЛАД.БЯЛО-0.75
39844ДжиПи Шане Розе -0.75
39845ДжиПи Шане Каберне&Сира -0.75
39849ДжиПи Шане Спаркл.Шардоне-0.75
3985Мишел Ролан БОРДО -0.75
39851КИВИ Кюве Сов.Блан -0.75
39865Калве Розе Д"Анжу -0.75
39869КОСТАРОС БИАНКО ФРИЗАНТЕ-0.75
3987КАСА СИЛВА Совиньон Блан-0.75
39870КАСА СИЛВА Совиньон Блан-0.375
39871КАСА СИЛВА Карменер -0.75
39873КАСА СИЛВА РЕЗ.Пино Ноар-0.75
39875ХУГО Росини Бяло -0.75
398842ЛАС МОРАС Малбек -0.75
398849СИЛВЬР ЛЕЙК Малб.СовБлан-0.75
39888Порто Валдуро Тауни- 0.75
39889Порто Валдуро Бяло - 0.75
3990СТЕЛИАН КЛАСИК/Ан. Естейт/-0.75
3992СТЕЛИАН ЯНГ /Ан. Естейт/-0.75
3993СТЕЛИАН БЯЛ /Ан. Естейт/-0.75
3997СТЕЛИАН РОЗЕ /Ан. Естейт/-0.75
399711"ANGEL"СОВ.БЛАН/Ан.Естейт/0.375
39974"ANGEL"РОЗЕ/Ан.Естейт/-0.375
39984Катлея Розе/Ан. Естейт/-0.75
39986Катлея Каб.Фран/Ан.Естейт/-0.75
39995"DENEB" СИРА/Ан.Естейт/-0.75
4000Криста Мускат/Т-ще/ - 0.75 l.
4006Пен.в.Магарешко мляко/Т-ще/0.75
4007Пен.вино Албена /Т-ще/- 0.75 l.
4012Пен.вино Суит Лейди/Тщ/-0.75l.
4014Пен.вино Албена - 0.75 l.
4023Газ.нап.Фроузьн Бяло грозде0.75
4024Газ.нап.МикиМаусБяло грозде0.75
4025Газ.нап. Принцеси Ябълка-0.75
4026Газ.нап. Колите Ягода-0.75
4029Пен.вино Фрусеко Шармант-0.75l.
4032Игристое/Т-ще/ - 0.75 l.
4041Mont Rojal /Пещ/ - 0.75l.
4043Пен.вино Блан де Блан Мид-0.75l
4045Пен.вино ХОТИНГЕР - 0.75 l.
4046Ест.Пен.виноБРУТ РОЗЕ/ЕМ/-0.75l
4047ЕстПен.виноПросекоДок/ЕМ/-0.75l
4048ЕстПенвиноМоскатоDasti/ЕМ/0.75l
4049ЕстПен.виноТраминер/ЕМ/-0.75l
40511Пина Колада Кокос /РИО/- 0.7l
40512Пина Колада Шоколад/РИО/-0.7l
40513Пина Колада Ягода /РИО/- 0.7l
40514Пина Колада Банан /РИО/- 0.7l
40541Шнапс Праскова /РИО/ - 0.7 l.
40542Шнапс Кокос /РИО/ - 0.7 l.
40543Шнапс Банан /РИО/ - 0.7 l.
40544Шнапс Ягода /РИО/ - 0.7 l.
40562Шнапс Ягода /Бл./ - 0.7 l.
4060Шнапс Априкот /Сф./ - 0.7 l.
4067Шнапс Пъпеш /Сф./- 0.7 l.
4068Шнапс Амарето /Сф./- 0.7 l.
4106Сан Марчино Бял/Т-ще/1l
4110Сан Марчино Червен/Т-ще/1l
4115Атини Бяло -1l
4118Атини Червено-1l
4140Кампа РИО Битер -0.7 l.
4196Ликьор ANGELLI Череша -0.2
4219Бадемов Аператив/Бур/ - 0.5 l
4226Аператив"Лимон"/Пам/ - 0.7 l
4229Аператив"Шоколад"/Пам/ - 0.7 l
42301Сироп Гренадин /РИО/-0.7 l.
42302Сироп Кюрасо /РИО/-0.7 l.
42303Сироп Кокос /РИО/-0.7 l.
42310Сироп Ванилия /РИО/-0.7 l.
42331Сироп Мохито /РИО/-0.7 l.
42352Ликьор Кафе /РИО/-0.7 l.
42353Ликьор Кюрасо /РИО/-0.7 l.
42354Ликьор Кайсия /РИО/-0.7 l.
42355Ликьор Кокос /РИО/-0.7 l.
42356Ликьор Праскова /РИО/-0.7 l.
42357Ликьор Роза /РИО/-0.7 l.
42358Ликьор Чери /РИО/-0.7 l.
42361Ликьор Ягода /РИО/-0.7 l.
42363Ликьор Трипъл Сек /РИО/-0.7l.
42369Ликьор Амарето /РИО/-0.7 l.
42381Ликьор Айриш крем /РИО/-0.7l
4250Ликьор "Милки Шоколад"-0.5 l
4251Ликьор "Милки Карамел"-0.5 l
4252Ликьор "Милки Кафе "-0.5 l
4253Ликьор "Милки Уиски "-0.5 l
4254Ликьор "Милки Кокос "-0.5 l
4255Ликьор "Милки Ягода "-0.5 l
4256Ликьор "Милки Банан "-0.5 l
4257Л-р "Милки Шоколад/Мента "-0.5l
42571Л-р "Милки Мента "-0.5l
4258Сливов Ликьор-0.5 l.
4259Вишнев Ликьор-0.5 l
4260Орехов Ликьор-0.5 l
4270GIFFARD Бъз- 1 l.
4271GIFFARD Диня- 1 l.
4272GIFFARD Малина- 1 l.
4273GIFFARD Манго- 1 l.
4274GIFFARD Мента- 1 l.
4275GIFFARD Черв.Боровинка- 1 l.
4276GIFFARD Ягода- 1 l.
4277GIFFARD Къпина- 1 l.
4280ОРЕХОВ Ликьор "ЕД.Миролио"-0.5l
4298ЛикьорЧерномор. злато КАФЕ-0.5С
4299Лик Черномор.злато Шоколад-0.5l
4315Черноморско злато VSOP-0.7 l
4317Черноморско злато 7г.-0.7 l.
4318Черноморско злато 5г. - 0.5 l.
4319Черноморско злато 5г.-0.7 l.
4320Черноморско злато 17г.-0.7 l.
43205Черноморско злато 25г.-0.7 l
4321Черном.злато 33г.екстра-0.200
4322Черном.злато 33г.екстра- 0.7l
4328Плиска/Пр/МИНИАТЮРА
4329Плиска/Пр/- 0.2 l.*1212 
4330Плиска/Пр/- 0.5 l.
43301Плиска/Пр/- 0.7 l.
4333Плиска VSOP/Пр/ - 0.7 l.
4334Плиска 1300 XO/Пр/ - 0.7 l
4335Плиска 10 г. XO /Пр/ - 0.5 l.
4336Преслав сп.рез.лукс 10г-0.7 l
4337Велики Преслав - 0.7 l.
4400Слънчев бряг/Бл/ - 0.5 l.
4402Слънчев бряг/Пр/ - 0.5 l.
4403Слънчев бряг/Пр/ - 0.7 l.
4405Слънчев бряг/Бл/ - 0.2 l.*1515 
4420Бренди Ахелой - 1,5 l.
4421Бренди /Карн/ - 0.2 l.*1212 
4422Бренди /Карн/ - 0.7 l.
4424Бренди LION D'OR/Пещ/- 0.2l.*1212 
4426Бренди LION D'OR/Пещ/- 0.7l.
4433Бренди "LEGIO I" 10 год.-0.7l
4500Сп.нап. Атлантик бял - 0.7 l.
45000Сп.нап.Атлантик бял - 1 l.С
45001Сп.нап. Атлантик бял - 2 l.
4501Сп.нап. Атлантик червен -0.7l.
4502Сп.нап. Атлантик червен-0.2l*1212 
4506Сп.нап.Атлантик червен - 1 l.
45061Сп.нап.Атлантик червен - 2 l.
4512Ром "CAPTAIN FRED"бял - 0.7 l.
4515Ром"CAPTAIN FRED"червен-0.2l*1212 
4517Ром"CAPTAIN FRED"червен -0.7l
4518Ром"CAPTAIN FRED"червен -1l
4520Сп.нап.Порт де Кариб Бял-1l.
4521Сп.нап.Порт де Кариб Червен-1l.
4525Ром Савой клуб бял - 0.7 l.
4526Ром Савой клуб червен - 0.7 l.
4527Ром Савой клуб червен - 1 l.
4528Ром Савой клуб червен-0.2l.*1212 
4600Анасонова напитка Ахелой-1,5l.
4605Узаки Зорбас /Карнобат/-0.2l*1212 
4607Узаки Зорбас /Карнобат/-0.7 l.
4608Узаки Зорбас /Карнобат/- 1 l.
4609Мастика Карнобат - 0.2 l*1212 
4610Мастика Карнобат - 0.7 l.
4611Мастика Карнобат - 1 l.
4612УЗО PARALIA /Пщ/- 0.2 l*1212 
4613УЗО PARALIA /Пщ/- 0.7 l
46131УЗО PARALIA /Пщ/- 1 l
4614Мастика Пещера - 0.100l.*2424 
4615Мастика Пещера - 0.2 l.*1212 
4616Мастика Пещера - 0.5 l.
4617Мастика Пещера - 0.7 l.
4618Мастика Пещера - 1 l.
46207Мастика Пещера Златна-0.7l
46208Мастика Пещера Златна -1l
4674Мастика Заарска 47*-0.7 l.
4690Мента Пещера с Малина-0.7 l
4691Мента Пещера с Лимон-0.7 l
4692Мента Пещера - 0.2 l.*1212 
46920Мента Пещера - 0.100 l.*2424 
46921Мента Пещера - 0.5 l.
4693Мента Пещера - 0.7 l.
4694Мента Пещера - 1 l.
4695Мента Карнобат- 0.7 l.
46951Мента Карнобат -1l.
46952Мента Карнобат- 0.2 l.*1212 
46955Мента ЕМОНА- 1 l.
4698Ментовка Заарска -0.7 l.
46991Ментовка Атлантик - 2 l.
5035Водка Атлантик - 2 l.
5050ShakerВодка-лимон-0.275l24 
5051Shaker Мохито - 0.275l.24 
5201Водка Търговище - 0.7 l.
5202Водка Търговище - 1 l.
5203Водка Бяла Мечка - 0.2 l.*1212 
5207Водка Скъпоценен Камък/Тщ/0.7l
5208Водка Скъпоценен Камък/Тщ/-1l
5222Водка Mary Jane - 1 l.
5223Водка Mary Jane - 0.7 l.
52230Водка Mary Jane - 0.5 l.
52231Водка Mary Jane - 0.2 l.*1212 
5226Водка Савой клуб - 0.2 l.*1212 
52261Водка Савой клуб - 0.5 l.
5227Водка Савой клуб - 0.7 l.
52270В-ка Савой СИЛВЪР ЛУКС-0.5 l.
52271В-ка Савой СИЛВЪР ЛУКС- 0.7 l.
52272В-ка Савой СИЛВЪР ЛУКС-1l
52273В-ка Савой СИЛВЪР ЛУКС-0.2l*1212 
5228Водка Савой клуб - 1 l.
52282Водка Савой клуб - 1.75 l.
5235В-ка Савой Ръжена - 0.7 l.
5240Водка Ахелой - 1,5 l.
5242Водка Ахелой - 0.2 l.*1212 
5350Водка Платиниум/Пещ/-0.2l.*1212 
53501Водка Платиниум/Пещ/- 0.5 l
5351Водка Платиниум/Пещ/- 0.7 l
5352Водка Платиниум /Пещ/- 1 l
5361ВодкаФлирт5 SPEC.EDITION-0.7C
53611Флирт5 SPEC. EDITION-0.7C+ЧАША
5369Флирт /Пещ/ - 0.100 l.*2424 
5370Водка Флирт/Пещ/ - 0.2 l.*1212 
53700Водка Флирт/Пещ/ - 0.35 l.
53701Водка Флирт/Пещ/ - 0.5 l.
5371Водка Флирт/Пещ/- 0.7 l
5372Водка Флирт /Пещ/ - 1 l
53720Водка Флирт Магнум /Пещ/-1.5l
53723Водка Флирт /Пещ/-3 l.
5373В-ка Флирт"Green Apple"-0.2*1212 
5375В-ка Флирт"Green Apple"-0.7
5376В-ка Флирт"Green Apple"-1l.
5377Водка Аляска /Пещ/ - 0.2 l.*1212 
53770Водка Аляска /Пещ/-0.100l.*2424 
53771Водка Аляска /Пещ/ - 0.5 l.
5378Водка Аляска/Пещ/ - 0.7 l
5379Водка Аляска/Пещ/ - 1 l.
5388Водка Аляска Пюрити/Пещ/-0.7
5507Джин Атлантик - 2 l.
5553Джин Савой клуб - 0.2l.*1212 
5554Джин Савой клуб - 0.5 l.
5555Джин Савой клуб - 0.7 l.
5556Джин Савой клуб - 1 l.
5558Сп.напитка Граф Ван Хол -1l.
5570Джин Сикст сенс /Пещ/-0.2l.*1212 
5571Джин Сикст сенс /Пщ/- 0.7 l.
5572Джин Сикст сенс /Пщ/- 1l.
6010Р-я СвищовскаЛозницаОб.-0.7l
6016Р-я Росалза/Шато Копса/-0.5l.
6042Винена Р-я "ЕМ" -0.5l
6062Р-я Гр. Русенски бисер - 0.7 l
6064Р-я Кайс. Русенски бисер -0.7l
6082Р-яОтлежалаМускатоваКОРТЕН-0.5l
6083Р-яБистраМускатоваКОРТЕН-0.5l
6100Р-я Поморийска муск.- 0.7 l.
6103Р-я Поморийска гр.- 0.7 l.
6105Р-я Поморийска сп.- 0.7 l.
6106Р-я Пом.Отл.Сп.АЛАМБИКО-0.7
6112Р-я ЕНИ РАКИ - 0.7l
6116Р-я гр.Дядова Усуканица -0.7l
6119Р-я Мускатова Tcherga -0.5l
6133Р-я Гроздова/Хан Крум/-0.7 l
6134Р-я Мускатова /Хан Крум/-0.7 l
6135Р-я Хан Крум 13год. -0.5 l.
6136Р-я Хан Крум 1939г -0.5 l
6137Р-я Мус-ваСтараХАНКРУМСКА-0.5
61371Р-я СливоваСтараХАНКРУМСКА-0.5
6139Р-я РУБАЯТ/Преслав//-0.7l
61391Р-яРУБАЯТ ОТЛ15г/Преслав/-0.7l
6140Р-я Сливенска перла - 0.5 l.
6141Р-я Сливенска перла12г- 0.5 l

« ПРЕЛИСТИ НАЗАД    ПРЕЛИСТИ НАПРЕД »